תג ארכיון: מאמרים מקצועיים

רשיון משיט 60 – מהו הרשיון ומהן הדרכים לקבלת הרשיון

VHF

תעודת משיט 60 תעודה זו ניתנת ע"י משרד התחבורה (המחלקה לכלי שייט קטנים) תוך עמידה בתנאים הבאים: יהיה בעל תעודת הסמכה למשיט 30 שנה אחת לפחות. גיל מינימלי לקבלת ההסמכה 19 שנים. בעל תעודת שרת רדיו מוגבל תג"מ או מוגבל תג"מ בזיקה ל- GMDSS יציג אישור על צבירת וותק של  8 ימי הפלגה במסע בין>>